Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2017-03-03 Urząd Miasta Poznania
LYRECO POLSKA S.A.: artykuły spożywcze
wartość: 1685 PLN
2017-03-03 Urząd Miasta Poznania
PRZEDSIĘBIORSTOW HANDLOWO-USŁUGOWE "COMPAS": artykuły tekstylne
wartość: 40 PLN
2017-03-03 Urząd Miasta Poznania
"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.: Umowa na dostawę oleju opałowego do zbiornika w kotłowni budynku położonego w Poznaniu, ul. Wagrowska
wartość: 2295 PLN
2017-03-03 Dom Dziecka Nr 2
osoba prywatna - umowa zlecenie:

przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki harcerskiej

wartość: 150,00 PLN
2017-03-03 Ogród Zoologiczny
GEOPARTNERS:

BADANIA GEOTECHNICZNE WYBIEG WIELBŁĄDÓW

wartość: 1,23 PLN
2017-03-03 Ogród Zoologiczny
INEA:

NADZÓR I KONSERWACJA SYSTEMÓW KOLEJKOWYCH, SŁONIARNIA, CCTV, SIECI LAN

wartość: 33948,00 PLN
2017-03-03 Ogród Zoologiczny
FHP PODOLSKI WOJCIECH PODOLSKI:

DOSTAWA KUR

wartość: 8722,35 PLN
2017-03-03 Ogród Zoologiczny
KDS:

WYWÓZ OBORNIKA ORAZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

wartość: 238477,00 PLN
2017-03-03 Ogród Zoologiczny
BIURO PROJEKTOWE JANUSZEWSKI:

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ DLA MAŁPIARNI

wartość: 9963,00 PLN
2017-03-03 Zarząd Dróg Miejskich
UTAL sp. z o.o., ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica:

Utrzymanie oznakowania informacji ulicowej

wartość: 123000,00 PLN
2017-03-03 Zarząd Dróg Miejskich
Pracownia Projektowa Płatkiewicz-Projekt, ul. Więzowska 11/2, 61-623 Poznań:

Opracowanie koncepcji budowy odcinków ul. Rubież i ul. Bolka (wraz z odwodnieniem i oświetleniem)

wartość: 56334,00 PLN
2017-03-03 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Dozór w Gnieźnie:

Świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu i reakcji na sygnały alarmowe oraz wsparciu technicznym urządzeń bezpieczeństwa obiektu, a także urządzeń dźwigowych i wind, jak również na bezpośredniej ochronie obiektu wraz ze wszystkimi elementami jego wykończenia i wyposażenia w dniach 5-7.03.2017 roku.

wartość: 3743,14 PLN
2017-03-03 Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
Telfwojt:

rozbudowa centrali telefonicznej oraz modernizacja sieci telefonicznej

wartość: 3972,90 PLN
2017-03-03 Zarząd Transportu Miejskiego
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE ZASTOSOWAŃ ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ ZETO S.A.:

Rozbudowa monitoringu Grunwaldzka

wartość: 276217,04 PLN
2017-03-03 Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego
Wolters Kluwer S.A.:

Umowa na aktualizację oprogramowania PROGMAN

wartość: 993,74 PLN
2017-03-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Dawid Matusiak GRUNT TEST:

Umowa na wykonanie geologoczno-inzynierskich i geotechnicznych prac badawczych i analitycznych w obrębie Kopca Wolności w Poznaniu.

wartość: 164328,00 PLN
2017-03-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Grupa Astra Plus Sp. z o. o.:

Umowa na dostarczanie pojemnikó na odpady zielone o poj. 8m3 na teren O/Malta.

wartość: 6000,00 PLN
2017-03-03 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Office Solution Telecopy:

Umowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

wartość: 8500,00 PLN
2017-03-03 IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
Izba Notarialna w Poznaniu:

najem auli na cele edukacyjne

wartość: 688,80 PLN
2017-03-03 Poznańskie Centrum Świadczeń
Global Cleaning Iwona Kaczocha:

pranie zabawek materiałowych

wartość: 98,40 PLN
2017-03-03 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Euronauka Andrzej Czubaj:

Szkolenie

wartość: 450,00 PLN
2017-03-03 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
HARDSOFT TELEKOM Jarosław Kaźmierczak:

Naprawa modułu bateryjnegou w urządzeniu USB

wartość: 596,55 PLN
2017-03-03 Palmiarnia Poznańska
Jakub Michalski, "Gospodarstwo Ogrodnicze Jakub Michalski";Sompolno:

Przygotowanie i dostawa rosśin do parku.

wartość: 11691,00 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA MEDUZA: usługa monitorowania systemu alarmowego funkcjonującego w biurze budowy na potrzeby realizacji projektu Centrum - etap I.
wartość: 676,5 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA IM. MAKSYMILIANA MYSZKOWSKIEGO: Galeria Wielka - cykl wystaw na rzecz wzbogacenia przestrzeni życia kulturalnego centrum Poznania
wartość: 67000 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
DOM ZAKONNY W POZNANIU PROWINCJI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ZAKON BRACI M: Organizacja Akademickich Gorzkich Żali oraz warsztatów muzycznych
wartość: 19000 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ ODDZ.W POZNANIU: KAZIUK 2017 (24 edycja projektu Kaziuk Wileński w Poznaniu)
wartość: 19500 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
DARIUSZ KOBA CONSULTING GROUP: Przeprowadzenia szkolenia "Kryteria oceny ofert"
wartość: 8500 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
BROVARIA WOŹNIAK JACEK: usługa gastronomiczna dla delegacji z Brna
wartość: 2500 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
FUTURA S.C. MAŁGORZATA KARDAŚ, MAŁGORZATA KOZŁOWSKA: usługa gastronomiczna dla delegacji z Brna
wartość: 3500 PLN
2017-03-02 Urząd Miasta Poznania
WIKA BŁAŻEJ WOJDAK: Aneks 2 do umowy na wykonanie operatów dla potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem WGN UMP
wartość: 2000 PLN
2017-03-02 Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Wspólnota Mieszkaniowa "Budynek 1", 61-608 Poznań, ul. Błażeja 6A i B:

wynajem stołówki szkolnej w dniu 28.03.2017r. w godzinach 18.00 do 19.30.

wartość: 276,75 PLN
2017-03-02 Szkoła Podstawowa Nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego
Wspólnota Mieszkaniowa właścicieli nieruchomości, 61-611 Poznań, ul. Naramowicka 219A,B,C:

Wynajem sali nr 12 w dniu 21.03.2017r. w godzinach 18.00 do 19.30 na zebranie Wspólnoty.

wartość: 276,75 PLN
2017-03-02 Biblioteka Raczyńskich
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Winogrady”:

Świadczenie usług dostępu do internetu w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej

wartość: 1089,29 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie zmiany klasyfikacji użytków dla 20.28.8, 9/2, 38, 42,01.33.3/1, 2

wartość: 3690,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Tadeusz Dzierżyński Geodeta Uprawniony:

Wykonanie wstępnego projektu podziału dla 21.19.1/15, 42/3,43

wartość: 1476,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Usługi Geodezyjne Andrzej Dziurkiewicz:

Wykonanie wznowienia granic nieruchomości dla 1.34.112/2  33.117

wartość: 600,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wykonanie wyciągu z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla 21.14.104/14

wartość: 615,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych inż. Sergiusz Brzostowicz:

Wykonanie wyciągu z wykazu zmain danych ewidencyjnych dla 60.05.113/2

wartość: 615,00 PLN
2017-03-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. j.:

Umowa na dostawę produktów mięsnych i wędlin dla Restauracji Rycerska.

wartość: 223946,30 PLN
2017-03-02 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Karol Rytel:

przeprowadzenie zajęć z I Pracowni Fizycznej.

wartość: 600,00 PLN
2017-03-02 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
K. Sz.:

Umowa zlecenie na obsługę fanpage oraz prowadzenie relacji online 10 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 1300,00 PLN
2017-03-02 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
osoba fizyczna:

Uporządkowanie dokumentacji niearchiwalnej MOPR w Poznaniu

wartość: 1500 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
DAP VIRTUAL PROJECT Sp. z o.o. sp.k., ul. Dąbrowskiego 31, 660-404 Poznań:

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ulicy Głuszyna na odc. od ul. Klimontowskiej do ul. P. Strzeleckiego  wraz z odwodnieniem i oświetleniem

wartość: 76260,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
Traffic Consulting Sp. z o.o. 64-530 Radzyny, ul. Kręta 8:

Wykonanie symulacji modelu ruchu dla projektu budowy BUS pasa na ulicy Mostowej

wartość: 81795,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązku inspektora robót budowlanych dla inwestycji rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na czterech wybranych skrzyzowaniach w Poznaniu

wartość: 25748,00 PLN
2017-03-02 Zarząd Dróg Miejskich
LUVIA Grzegorz Beta, ul. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły:

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych dla zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Główna-Harcerska-Rynek Wschodni

wartość: 20333,13 PLN
2017-03-02 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Osoba fizyczna.:

Roznoszenie materiałów informacyjnych.

wartość: 300 PLN
2017-03-02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Ryszczyński, Wenzel s.c.:

Usługi poligraficzne

wartość: 2982,75 PLN
2017-03-02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały elektryczne

wartość: 151,68 PLN
2017-03-02 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
T-Mobile Polska S.A.:

Usługi telefonii komórkowej

wartość: 758,87 PLN
2017-03-02 Poznańskie Centrum Świadczeń
Jeronimo Martins Polska Sp. z o. o.:

artykuły spożywcze

wartość: 27,48 PLN
2017-03-02 Zarząd Zieleni Miejskiej
"Pracownia LANDIO M.Baranowska:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu spacerowo-parkowego przy ul. Głuszyna w Poznaniu..

wartość: 46125,00 PLN
2017-03-02 Poznańskie Centrum Świadczeń
P.P.H.U. TEL-POŻ-SYSTEM "ISKRA" SP. Z O. O.:

zakup znaków informacyjnych technicznych

wartość: 78,72 PLN
2017-03-02 Poznańskie Centrum Świadczeń
MIRANEX Sp. z o. o.:

zakup druków do obsługi finansowo-kasowej

wartość: 21,00 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
POWIAT POZNAŃSKI: Partycypacja powiatu poznańskiego w wysokości 598.658,00 zł w zadaniu polegającym na powierzeniu Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2387P i 2507P.
wartość: 598658 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE ZOSTAŃ GWIAZDĄ KABARETU: XV Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu
wartość: 90000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI: Dotacja celowa zadanie pt."Uroczysta odprawa konnej warty".
wartość: 120000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
BUCZKOWSKA ALEKSANDRA: zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
BONA FIDE STOWARZYSZENIE WIELKOPOLAN: Festiwal Akademia Gitary - gitarowy maraton w całej Wielkopolsce
wartość: 600000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY: dotacja celowa pt. : "IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej "Canticum Gaudium".
wartość: 130000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PRZYSTAŃ: umowa_Stowarzyszenie Przystań
wartość: 49899,18 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA POZNAŃ ILLE ET VIIAINE DOM BRETANII: Migracje, dziedzictwo i solidarność - cykl przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych przez Dom Bretanii
wartość: 312000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA P.H.U. "MEDUZA" SPÓŁKA JAWNA: usługa wyposażenia wraz z montażem instalacji alarmowej w biurze budowy w ramach projektu Program Centrum - etap I
wartość: 2511,66 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE ASTER: Realizacja zadania publicznego pt. "Centrum Inicjatyw Lokalnych: Osiedle Kiekrz"
wartość: 49500 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH "RIPOSTA": Realizacja zadania publicznego pt. "Centrum Inicjatyw Lokalnych: Młodzieżowy Klub Filmowy (CIL:MKF'17)"
wartość: 50000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH PISO: realizacja zadania publicznego pt. "Centrum Regrantingu"
wartość: 230000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 750 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
MUSIC CENTER S.C. BEREŁKOWSKI, PAWELCZAK: kolumny głośnikowe wraz z kablami i pokrowcami
wartość: 4200 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
AMB GRZEGORZ I TOMASZ RATYŃSCY SPÓŁKA JAWNA: materiały eksploatacyjne do produkcji pieczęci urzędowych
wartość: 5535 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
SPRINT ZAKŁAD POLIGRAFICZNY ST. I M.GROBELNIAK, M.KOCZOROWSKA: wydruk wielkoformatowych map, plakatów
wartość: 1348,08 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
DOCUFIELD SP. Z O.O. SP.KOMANDYTOWA: serwis kopertownicy Neopost w powielarni
wartość: 857,31 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
LIFT UP-WINDY: naprawa urządzeń dźwigowych w budynkach UMP
wartość: 2484,6 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
ARTYKUŁY METALOWE-M.CEBULSKI: artykuły ślusarskie i instalacyjne
wartość: 1008,6 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
DAXER DAWID KRUŚ: artykuły wyposażenia wnętrz
wartość: 1439,1 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP ZOO: Umowa na najem siedziby dla Osiedla Grunwald Północ przy ul. Swoboda 43
wartość: 10000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO: badania techniczne dźwigów w budynkach UMP
wartość: 1800 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
DAN-SERWIS DANIEL KAMZOL: naprawa sprzętu biurowego
wartość: 3193,08 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA IM. MACIEJA FRANKIEWICZA: Realizacja zadania publicznego w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" pn. "Półkolonie patriotyczne".
wartość: 19200 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE RAZEM DLA EDUKACJI: Realizacja zadania publicznego w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" pn. "Ciekawi świata 2".
wartość: 8000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE KOHORTA POZNAŃ: Realizacja zadania publicznego w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" pn. "Sportowe wakacje".
wartość: 12800 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE CENTRUM INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH "HORYZONTY": Lazarus On
wartość: 66000 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
LOBBY MEBLE SP.Z O.O.: meble biurowe
wartość: 25763,08 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Rubież
wartość: 400 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. os. Stefana Batorego
wartość: 699 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Piątkowska
wartość: 400 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. os. Stefana Batorego
wartość: 400 PLN
2017-03-01 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Michała Tokarzewskiego
wartość: 400 PLN
2017-03-01 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
TMP S.C. M. Idaszak T. Stochniałek:

Opieka serwisowa sprawowana przez Zleceniobiorcę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

wartość: 3720,00 PLN
2017-03-01 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"
Stowarzyszenie TOP TAXI:

stałe usługi przewozowe

wartość: 3319,12 PLN
2017-03-01 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Dorita Kluczykowska:

koła zainteresowań dla gimnzjum - doadtkowe zajęcia zmatematyki

wartość: 588,00 PLN
2017-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
PEPE Piotr Pałgan:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w Przedszkolu nr 74.

wartość: 135,30 PLN
2017-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
POLILINGUA Mateusz Melosik:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z j. angielskiego dla wszystkich 8 grup 1 x w tygodniu.

wartość: 1637,50 PLN
2017-03-01 Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
Lidia Szygulska:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki we wszystkich 8 grupach 1 x w tygodniu.

wartość: 1637,50 PLN
2017-03-01 Biblioteka Raczyńskich
Osoba fizyczna:

Opracowanie metadanych publikacji

wartość: 1750,00 PLN
2017-03-01 Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
RYTMIKA:

Prowadzenie zajęć rytmicznych

wartość: 720,00 PLN
2017-03-01 Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
SUKCES:

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego

wartość: 1329,00 PLN
2017-03-01 Zarząd Dróg Miejskich
ANNWO-NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych:

Wykonanie operatu szacunkowego dla 35.11.23/30

wartość: 984,00 PLN
2017-03-01 Zarząd Dróg Miejskich
ANNWO-NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych:

Wykonanie operatu szacunkowego dla Głowieniec 12 dz. 63

wartość: 984,00 PLN
2017-03-01 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów – Stachowiak ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Fiat Fiorino - naprawa układu chłodzenia silnika, wymiana chłodnicy

wartość: 929,00 PLN