Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Strzeszyńskiej.
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. os. Jana III Sobieskiego.
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Strzeszyńskiej.
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Trybunalskiej.
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Rawickiej..
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Lemierzyckiej.
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Urząd Miasta Poznania
ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ: Powołanie biegłego w spr. ustalenia opłaty tyt. przekształcenia prawa uw w prawo własności - dot. ul. Kormorana.
wartość: 400 PLN
2016-09-08 Poznańskie Centrum Świadczeń
PHU ZUGA Marcin Zubel:

wykonanie rocznego przeglądu budowlnego

wartość: 500,00 PLN
2016-09-08 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk. badań technicznych samochodów

wartość: 805 PLN
2016-09-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Golden Training Komelia Jeleń:

Szkolenie

wartość: 920,00 PLN
2016-09-08 Zakład Robót Drogowych
Skanska S.A.:

sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 1 250 Mg

wartość: 292125,00 PLN
2016-09-08 Zakład Robót Drogowych
Skanska S.A.:

sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 1 250 Mg

wartość: 292125,00 PLN
2016-09-08 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Handlowo Usługowa "ALKOM" mgr inż. Henryk Sienkiewicz:

Interwencyjne oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic maista Poznania w Rejonie I - Stare Miasto - Centrum (część 1 zamówienia) w okresie od dnia podpisania umowy do 15 października 2016 r.

wartość: 52293,60 PLN
2016-09-08 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Handlowo Usługowa "ALKOM" mgr inż. Henryk Sienkiewicz:

Interwencyjne oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic w rejonie II - stare Miasto Północ (cześć 2 zamówienia) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 października 2016 roku.

wartość: 29030,40 PLN
2016-09-08 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały elektryczne

wartość: 280,78 PLN
2016-09-08 Zarząd Zieleni Miejskiej
STARMAX Marek Starczewski:

Montaż siłowni zewnętrznej na terenie placu rekreacyjno-sportowym przy ul.Górniczej.

wartość: 13948,20 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
AUTO - SERVICE A.POLITOWICZ: usługa przewozu osób autokarami do 20 miejsc dla pasażerów w kraju i za granicą
wartość: 12528 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLS: Udział jednej osoby w szkoleniu "Międzynarodowe seminarium parkingowe"
wartość: 300 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
FISKUS COMPUTER SERVICE PIOTR BŁOTNY: Naprawy zestawów komputerowych Actina Sierra WP7300X w zakresie naprawy/wymiany płóyty głównej.
wartość: 7800 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
BTD BIELICKI KRZYSZTOF: Zmiana terminu wypłaty comiesięcznego wynagrodzenia
wartość: 0 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.: Najem lokalu użytkowego przy ul. Św. Marcin 51-57
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
GRAPH'IT STUDIO SP. Z O.O.: Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka
wartość: 150675 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
PROTECT SALON ZABEZPIECZEŃ BEATA JARMOLIŃSKA: wkładki patentowe
wartość: 1600,23 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
PTTK ODDZIAŁ POZNAŃ BIURO OBSŁ.RUCHU TUR.: usługa przewodnika dla delegacji z Assen
wartość: 300 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
GALERIA TUMSKA: usługa gastronomiczna dla delegacji z Assen
wartość: 1200 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
USŁUGI - PROJEKTOWO-WYKONAWCZE INSTALACJI SANITARNYCH - ANDRZEJ BARNA: Program funkcjonalno - użytkowy na wykonanie sześciu przyłączy instalacji wodociągowej wraz z instalacją wewnętrzną
wartość: 9225 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
HOTELE VIVALDI SP. Z O.O.: organizacja wizyty dla delegacji z miasta partnerskiego Assen
wartość: 2700 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI W POZNANIU: Dbamy o nasze osiedla - rajd rowerowy
wartość: 5000 PLN
2016-09-07 Urząd Miasta Poznania
MD KONS SP.Z O.O.: naprawa i renowacja schodów wejściowych do budynku Wagi Miejskiej przy ul.Stary Rynek 2
wartość: 39516,38 PLN
2016-09-07 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Librus Sp. z o.o. Katowice:

licencja na System  w wariancie basis

wartość: 1323,00 PLN
2016-09-07 VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Zygmunt Szopka:

Malowanie krat okiennych oraz wykonanie drobnych prac remontowych na terenie szkoły.

wartość: 600,00 PLN
2016-09-07 Zarząd Dróg Miejskich
Hilti Poland Sp. z o.o.:

Zakup: wiertarka udarowa i wiertła udarowe.

wartość: 2932,66 PLN
2016-09-07 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Elmark-Wynajem Sp. z o. o.:

Umowa na wynajęcie, montaż i demontaż namiotu z podłogą pokrytą niebieską wykładziną na terenie MTP na potrzeby 17 PKO Poznań Maratonu.

wartość: 7000,00 PLN
2016-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Andrzej Dominik Odhe:

Oprowadzanie grupy osób po obiektach historycznych w Poznaniu.

wartość: 300 PLN
2016-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Anna Jagielska-Judek:

Oprowadzenie grupy osób po obiektach historycznych w Poznaniu.

wartość: 300 PLN
2016-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Arena Ruchu Monika Stefaniak:

Kurs nauki i doskonalenia nordic walking.

wartość: 640 PLN
2016-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Joanna Łęcka:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wielokulturowych.

wartość: 400 PLN
2016-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Dorota Piwowarczyk:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wielokulturowych.

wartość: 400 PLN
2016-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Agnieszka Szczegóła:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wielokulturowych.

wartość: 400 PLN
2016-09-07 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Maria Łukomska:

Przeprowadzenie warsztatów.

wartość: 1080 PLN
2016-09-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej:

Szkolenie

wartość: 340,00 PLN
2016-09-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
P511 Saturn Planet Sp. z o.o.:

Środki czystości

wartość: 59,98 PLN
2016-09-07 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.:

Materiały budowlane

wartość: 280,39 PLN
2016-09-07 Zarząd Zieleni Miejskiej
Magard Sp. z o.o.:

Prace porządkowe na terenie nieruchmosci przy Głuszna (Folwark Strzeleckiego).

wartość: 18900,00 PLN
2016-09-07 Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56
Termy Maltańskie Sp. z o.o.:

umowa na korzystanie przez uczniów  z torów basenowych na basenie olimpijskim znajdujacym się w części sportowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie od 09.09.2016 do 16.06.2017, 60,00 złotych za godzine lekcyjną

wartość: 60,00 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
SZKOŁA ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ SP. Z O.O.: udział 2 pracowników Wydziału Fn w szkoleniu "VAT w gminie w 2017 roku po centralizacji rozliczeń"
wartość: 620 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI SAMORZADOWEJ PIOTR DROB: udział 2 pracowników Wydziału Ow w szkoleniu "Zasadnicze zmiany obliczania dotacji oświatowych"
wartość: 690 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
TAXPRESS S.C.: Udział 2 osób w szkoleniu "Dochodzenie należności publicznoprawnych"
wartość: 700 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI: Udział 1 osoby w szkoleniu "I stopień - kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego"
wartość: 1450 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA SENIOR ACTIVE: Realizacja zadania Organizacja i realizacja sobotnich warsztatów Junior Activ Powiążemy Pokolenia w celu budowania prawidłowych cpostaw społecznych dzieci od lat 6 wobec osób starszych , określonego szczegółowo we wniosku konkursowym złożonym w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania w dniu 12.08.2016
wartość: 5000 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI KULTURY I SZTUKI ARS: Realizacja zadania II Poznańskie Centrum Świętych Mikołajów, określonego szczegółowo we wniosku konkursowym złożonym w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania w dniu 12.08.2016
wartość: 4000 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
PPHU ELEKTROHURT J.POŁCZYNSKI: artykuły elektryczne
wartość: 553,5 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
UNICARD S.A.: koszt przesyłki kart SKD
wartość: 30,75 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
KOMISAREK GRZEGORZ: Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych-przygotowanie do druku i druk materiałów edukacyjnych
wartość: 71694 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁAD INFORMATYKI PRAKTYCZNEJ ZIP: (1) Studium wykonalności. (2) Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ. (3) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. (4) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.
wartość: 40590 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
PPHU KAMDO KAMILA SZYMAŃSKA: 7 szt. kamizelek odblaskowych z dostawą - "Sw. Marcin - re-ANIMACJA" - Dzień Sąsiada
wartość: 61,19 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
KRZYSZTOF SKOCZYLAS "SAN-EKO" ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH: Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych podczas akcji proekologicznej "Sprzatanie Świata - Poznań 2016"
wartość: 20000 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
BSA S.C. M. MURZYNOWSKI, A. UJMOWICZ: Organizacja szkolenia dla przedstawicieli Miasta Poznania w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Miasta Poznania
wartość: 4800 PLN
2016-09-06 Urząd Miasta Poznania
BIURO INŻYNIERSKIE DARIUSZ ZAWADA: wykonanie projektu oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego os. Batorego
wartość: 4551 PLN
2016-09-06 Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Uczniowski Klub Sportowy "Chrobry" 60-681 Poznan, os. b. Chrobrego 105:

wynajem sali gimnastycznej , szatni, pomieszczeń sanitarnych na zajęcia sekcji judo

wartość: 36,90 PLN
2016-09-06 Zarząd Transportu Miejskiego
Konsmetal Alians Sp. z o.o.:

zakup i dostarczenie sejfów stojących

wartość: 12833,82 PLN
2016-09-06 Zarząd Transportu Miejskiego
MIECZYSŁAW MEISNER ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI:

przegląd i konserwacja dachu

wartość: 36351,48 PLN
2016-09-06 Szkoła Podstawowa Nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
Osoba fizyczna:

Zajęcia dodatkowe z rytmiki dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

wartość: 900,00 PLN
2016-09-06 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Fundacja Wspierania Powszechnej Edukacji Muzycznej Poznań:

Najem auli - 3 godziny

wartość: 369,00 PLN
2016-09-06 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego
Usługi Sportowo-Rekreacyjne Bartosz Woźniak:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkoły. Wynagrodzenie za 45 min za 1 instruktora brutto.

wartość: 50,00 PLN
2016-09-06 Przedszkole Nr 3 "Promyczek"
Firma Ogólnobudowlana Blacharstwo i Dekarstwo Venadach Jarosław Śledziński ul.Szkolna 35 Stęszew:

Naprawa dachu

wartość: 1999,98 PLN
2016-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Auto-Handel-Centrum Krotoski-Cichy Sp. jawna:

Umowa na współpracę stron w ramach organizacji i promocji 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 3000,00 PLN
2016-09-06 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Jerzy Domicz Technika/Aerotechnika:

Umowa na wykonanie i dostarczenie medali odlewanych na potrzeby 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 57400,00 PLN
2016-09-06 Zarząd Dróg Miejskich
San-Eko Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań:

Usunięcie dzikiego wysypiska odpadów komunalnych znajdującego się u zbiegu ulicy Saperskiej oraz Czwartaków

wartość: 648,00 PLN
2016-09-06 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Handlowo Usługowa "ALKOM" mgr inż. Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usług polegających na kompleksowym oczyszczaniu przejścia podziemnego pod rondem Kaponiera oraz przejścia pod ulicą Dworcową.

wartość: 56959,50 PLN
2016-09-06 Zarząd Dróg Miejskich
Stacja Obsługi Samochodów, ul. Śliwkowa 5, 61-426 Poznań:

Naprawa samochodu renault Trafic.

wartość: 620 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
POLSKA AKADEMIA ROZWOJU: JAPAN WEEK - festiwal japońskich sztuk walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych
wartość: 5000 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW REGIONALNY ODDZIAŁ W POZNANIU: Udział jednej osoby w szkoleniu "Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów za rok 2016"
wartość: 345 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
TOWARZYSTWO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH "TON": Realizcja zadania publicznego pod tytułem "Przywróceniu społeczności -interpersonalne wsparcie osób niesłyszących
wartość: 10000 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
MIASTO POZNAŃ ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO: doładowanie tPortmonetki
wartość: 400 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
ZAKŁADY TECHNIKI BIUROWEJ INFOBIUROTECHNIKA SP. Z O.O.: tonery do drukarki HP Laser Jet
wartość: 258,3 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
POLIMEX.NET SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA: Zlecenie - zakup materiałów - PDE pokaz iluminacji
wartość: 400 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
"BEZ OWIJANIA" MONIKA ZYGMUNT-JAKUĆ: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UMP
wartość: 5000 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK KSZTAŁCENIA SAMORZĄDU TER: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UMP
wartość: 8700 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA: Zamówienie do Wydawnictwa Miejskiego
wartość: 790 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
PAŁAC SZCZEPOWICE PIECHOCCY SPÓŁKA JAWNA: Obsługa organizacyjna szkolenia 8-9.09.2016 dla pracowników UMP
wartość: 5950 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
HOTEL-RESTAURACJA DELICJUSZ SADŁOCHA SPÓŁKA JAWNA: Obsługa organizacyjna szkolenia dla ok. 50 pracowników Urzędu Miasta Poznania
wartość: 10060 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
ICE TEAM, AUGUTYN ROBERT BURKAT: Warsztaty z rzeźbienia w lodzie dla dzieci
wartość: 13530 PLN
2016-09-05 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA SPARK ACADEMY: Przez sport do zdrowia - ćwicz z nami
wartość: 2000 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
"DACH-BUD":

Naprawa dachu po zalaniu pomieszczeń piwnicy szkolnej.

wartość: 36877,45 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Eliza Pokora:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 51 godz.

wartość: 1530,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Edyta Macioł:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 15 godz.

wartość: 450,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Karolina Kolasa:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 33 godz.

wartość: 990,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anita Garsztka:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 15 godz.

wartość: 450,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Luiza Cykowiak:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności społecznych -problem uzależnienia od narkotyków w wymiarze 28 godz.

wartość: 840,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Irena Pelowska:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rzowoju umiejetności społecznych= problem uzależnienia od alkoholu w wymiarze 46 godz.

wartość: 1380,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Edyta Macioł:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rzowoju umiejetności społecznych= problem uzależnienia od alkoholu w wymiarze 27 godz.

wartość: 810,00 PLN
2016-09-05 Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino
Anita Garsztka:

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu "Profilaktyka uzależnień i rozwoju umiejetności spolecznych - problem uzależnień od alkoholu w wymiarze 46 godzin

wartość: 1380,00 PLN
2016-09-05 Przedszkole Nr 6 "Polne Kwiatki"
osoba cywilna:

zajęcia rytmiczne

wartość: 9500,00 PLN
5a
2016-09-05 Zarząd Transportu Miejskiego
Transgourmet Polska Sp. z o.o.:

artykuły spożywcze

wartość: 46,20 PLN
-
2016-09-05 Zarząd Transportu Miejskiego
Europilot Sp. z o.o.:

Przygotowanie i wydrukowanie Map oraz Przewodników Rowerowych po Poznaniu

wartość: 24990,00 PLN
2016-09-05 Przedszkole Nr 64 im. Bolka i Lolka
Osoba fizyczna:

Zajęcia rytmika

wartość: 590,00 PLN
2016-09-05 Przedszkole Nr 3 "Promyczek"
"BurchArt" Kinga Burchard:

Prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci w Przedszkolu nr 3.

wartość: 2316,00 PLN
2016-09-05 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Pro-Line Szymon Borowski:

Umowa na obsługę logistyczną 17 PKO Poznań Maraton.

wartość: 36900,00 PLN