Umowa

Numer umowy 3a/2019
Data zawarcia 2019-02-26
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-02-26 do 2019-03-08
Kontrahent Damian Janiak
Przedmiot

Wprowaadzanie danych do systemu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 900 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-25 15:14:41.0