Umowa

Numer umowy 4/2018
Data zawarcia 2018-02-08
Okres
obowiązywania umowy
do 2018-02-26
Kontrahent Damovo Polska Sp. z o. o.
Przedmiot

Dostawa i instalacja telefonów stacjonarnych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 26033,43 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-26 14:56:09.0