Umowa

Numer umowy 4/2019
Data zawarcia 2019-03-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-03-08 do 2020-03-07
Kontrahent Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
Przedmiot

Umowa licencyjna na oprogramowania z linii Progman

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1 z dnia 01.09.2019 r.
Typ terminu na czas określony
Wartość 53946,74 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-25 10:24:44.0