Umowa

Numer umowy 4/2020
Data zawarcia 2020-02-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-03-01 do 2020-12-31
Kontrahent ZTM Poznań
Przedmiot

Doładowanie kart PEKA

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1000 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-04-03 14:28:15.0