Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-04-01 Urząd Miasta Poznania
FUNDACJA "RESTART": Młodzieżowy Miejski Skwer 2016
wartość: 9160 PLN
2016-04-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
REM Zakład Remontowo-Budowlany Przemysław Owczarczak:

Wymiana rynnien na budynku szkoły od strony wewnętrznej.

wartość: 10000,36 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Purtak Joanna:

Położenie linii telefonicznych w sali 203, zarobienie gniazd RJ-45, wykonanie testów łączności gniazdo-switch.

wartość: 550,16 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich
Joanna Purtak:

Nadzór nad skazaynymi odbywającymi karę w postaci prac społeczno-użytecznych w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

wartość: 1029,60 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
PHU SOBTECH Piotr Sobisiak:

wykonanie monitoringu na terenie nowego zespołu boisk

wartość: 24938,34 PLN
2016-04-01 IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta
T-Mobile Polska S.A.:

Miesięczny abonament telefoniczny.

wartość: 67,65 PLN
2016-04-01 Przedszkole nr 188 "Dębowe Ludki"
TMP s.c.:

Świadczenie usług hostingowych i rejestracji domeny internetowej.

(Umowa zawatra na czas określony 1 roku. Ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne, roczne okresy pod warunkiem, iż którakowleiek ze stron, na miesiąc przed upływem danego roku, nie złoży drugiej stronie oświadczenia o zamiarze nieprzedu]łużania umowy o kolejny okres).

wartość: 150,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych - remonty

wartość: 1500,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
osoba fizyczna:

przygotowanie materiałów przetargowych - budowa zespołu boisk

wartość: 2500,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 300,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi
RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Ryszard Iwanus:

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego.

wartość: 1679,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 70 im. Mikołaja Kopernika
Solid- Group Sp. z o.o.:

montaż monitoringu

wartość: 30680,75 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
osoba prywatna:

Sprzątanie pomieszczeń po wynajmach

wartość: 684 PLN
2016-04-01 Przedszkole Nr 121
Poznańska Fundacja Artystyczna w Poznaniu:

Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki. Opłata miesięczna.

wartość: 1098,12 PLN
2016-04-01 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Osoba fizyczna:

Modernizowanie strony internetowej

wartość: 426,38 PLN
2016-04-01 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Osoba fizyczna:

Koordynowanie wymian międzynarodowych

wartość: 300,00 PLN
2016-04-01 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Osoba fizyczna:

Konsultacje dla nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych

wartość: 841,00 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
Joanna Baranowska:

Realizacja programu "Przeciwdziałanie narkomanii"

wartość: 1710 PLN
2016-04-01 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
EKO-UTIL Poznań:

archwizacja.

wartość: 762,60 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Gdyńska 46/50, Poznań:

Utrzymanie terenów zielonych na terenie bazy ZDM przy ul. Gdyńskiej 56/50 w Poznaniu

wartość: 24000,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Gdyńska 46/50, Poznań:

Konserwacja central wentylacyjnych naterenie bazy przy ul. Gdyńskiej 46/50

wartość: 1440,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Gdyńska 46/50, Poznań:

Serwis kotłowni olejowych na bazie ZDM przy ul. Gdyńskiej 46/50

wartość: 2460,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Gdyńska 46/50, Poznań:

Utrzymanie bazy ZDM przy ul. Gdyńskiej 46/50 w Poznaniu

wartość: 10000,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Zakład Robót Drogowych, ul. Gdyńska 46/50, Poznań:

Porozumienia dotyczące kosztów zużycia energii cieplnej w budynkach ZDM na ul. Gdyńskiej

wartość: 25000,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
FBSerwis S.A.:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część II Nowe Miasto Południe

wartość: 785501,28 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część V Grunwald Centrum

wartość: 828861,12 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część III Nowe Miasto Północ

wartość: 622689,12 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część I Stare Miasto - Centrum

wartość: 175569,12 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
EL-SUN ENERGY, os. Raczyńskiego 3/35, 62-020 Swarzędz:

Przegląd i pomiary instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych i wydzielonych sieci energetycznych w pobiektach ZDM: Wilczak 16, Górecka 15, Marcinkowskiego 20, Pułaskiego 9. Zlecenie obejmuje przeglądy elektronarzędzi wymienionych w zleceniu.

wartość: 5200,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, ul. Górki 13, 60-204 Poznań:

Przegląd, czyszczenie i sprawdzenie drożności, szczelności przewodów kominowych w obiektach ZDM: Wilczak 16, Pułaskiego 9, Górecka 15.

wartość: 1600,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Grzegorz Tietz "AL-TEL-COM", os. Kosmonautów 12/56, 61-627 Poznań:

Zamiatanie chodnika i parkingu przy budynku ZDM ul. Wilczak 16 wraz z wywozem śmieci i liści

wartość: 3700,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Firma Handlowo Usługowa "ALKOM" mgr inż. Henryk Sienkiewicz:

Utrzymanie terenów zielonych i porządku przy ul. Pułaskiego 9: koszenie trawy, wywóz pokosu, przycinanie żywopłotu, pielenie roślin, utrzymanie klombów, podlewanie kwiatów, krzewów, roślin, posadzenie kwiatów jednorocznych w gazonach, doniczkach, na balkonie, uzupełnienie ubytków kory sosnowej, zamiatanie chodnika i dróg na posesję, wywóz śmieci, opróżnianie koszy.

wartość: 9990,00 PLN
2016-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
BRAMEL Zakład Ślusarski Anna Rusinek:

Umowa na dostawę 90 szt barierek lekkich na O/MOS.

wartość: 12370,00 PLN
2016-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Międzynarodowe Targi Poznańskie:

Umowa na wynajem obiektów  w celu organizacji 9 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 137400,00 PLN
2016-04-01 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
SET.Service Expo Team, Hasan Events Witold Król:

Umowa na wykonanie bram startu i mety, konstrukcji tablic za podium, banerów na potrzeby 9 PKO Poznan Półmaraton.

wartość: 44000,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Centrum Serwisowo Fotograficzne, ul. Prądzyńskiego 14, 61-528 Poznań:

Naprawa aparatu fotograficznego PowerShot A800 S/N

wartość: 162,20 PLN
2016-04-01 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
osoba fizyczna:

Wyk.badań technicznych samochodów

wartość: 3795 PLN
2016-04-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
Biuro Consultingowo-Handlowe Jan Guss:

szkolenie okresowe pracowników

wartość: 170,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Stowarzyszenie - Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie, ul. 1 Maja 22:

Wykonanie naprawy istniejącego opłotowania na szlaku migracyjnym płazów wzdłuż ul. Lutyckiej oraz prowadzenia codziennego monitoringu wiosennego (+montaż wiader) i jesiennego (+demontaż wiader), w celu zmniejszenia ich śmiertelności w czasie wędrówek do miejsc rozrodczych zlokalizowanych w rejonie rzeczki Bogdanka oraz Golęcinka, zgodnie z zapytaniem ofertowym TZ.427./92/2016

wartość: 19000,00 PLN
2016-04-01 Usługi Komunalne
Damian Sz.:

Prowadzenie nadzoru nad toaletą Zleceniodawcy na Starym Rynku

wartość: 1140 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
San-eko Zakład Usług Komunalnych:

Świadczenie usługi w zakresie kompeksowego utrzrymania czystości na przystankach autobusowych na terenie Miasta Poznania. Część IV Wilda

wartość: 345600 PLN
2016-04-01 Zarząd Transportu Miejskiego
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz:

Świadczenie usługi w zakresie kompleksowego utzrymania czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanychy na terenie Miasta Poznania, Część VII Stare Miasto Północ

wartość: 837031,32 PLN
2016-04-01 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
CRISMA:

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programu dla Sekcji Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu

wartość: 2214 PLN
2016-04-01 Zarząd Dróg Miejskich
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny, pl. Ratajskiego 8, 61-726 Poznań:

Ubezpieczenie parkingu strzeżonego znajdującego się na ul. Pułaskiego 9 w Poznaniu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej parkingu strzeżonego

wartość: 5544,00 PLN
2016-04-01 Poznańskie Centrum Świadczeń
Global Cleaning:

kompleksowe sprzątanie pomieszczeń

wartość: 6248,40 PLN
2016-04-01 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Zbigniew Pakuła:

Realizacja usługi przewodnickiej.

wartość: 170 PLN
2016-04-01 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
CASTORAMA POLSKA SP. z o.o.:

Materiały budowlane i akcesoria elektryczne

wartość: 381,28 PLN
2016-04-01 Zakład Lasów Poznańskich
LKW SERWIS:

Usługi transportowe

wartość: 55987,20 PLN
2016-04-01 Zakład Lasów Poznańskich
R. Adamczyk:

Naprawa sprzętu, konserwacja infrastruktury rekreacyjnej

wartość: 26400,00 PLN
2016-04-01 Zarząd Zieleni Miejskiej
PPH BOGNA:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie zieleni oraz grobów na cmentarzach wojennych położonych na terenie miasta Poznania: groby i cmentarze wojenne na stokach Cytadeli Poznańskiej i na cmentarzach parafialnych.

wartość: 66861,59 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
SZYMON DĄBROWSKI - PRZYGODA.EDU.PL: Opracowanie merytoryczne wystawy oraz organizacja i obsługa kontenera multimedialnego ENIGMA
wartość: 135259,16 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
KOMBINAT REKLAMY S.C.: Opracowanie dokumentu SIWZ dla docelowego stworzenia, montażu, demontażu budynku tymczasowego dot. Prezentacji dziejów maszyny ENIGMA
wartość: 18450 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ: Organizacja wydarzenia "Przedsiębiorcy Świętego Marcina", która ma na celu zapoczątkować współpracę podmiotów działających na ul. Św. Marcin, a także znaleźć nowych partnerów mogących włączyć się w rewitalizację społeczną ul. Św. Marcin w ramach projektu Święty Marcin - re-ANIMACJA!
wartość: 3000 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
BIL CUP SZYMON SIKORA: Umowa na puchary, dyplomy i medale
wartość: 3690 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
ELEET SP. Z O.O.: badanie efektywności pracy w Urzędzie Miasta Poznania
wartość: 16826,4 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
GREENQL SP.Z O.O.: pielęgnacja zieleni i nasadzeń w wyznaczonych miejscach
wartość: 16740 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
HARD & SMART SP. Z O.O.: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej "Płać podatki w Poznaniu"
wartość: 14760 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI "PYRA": XXXVIII Turniej mini-kosza "Dzień Dziecka 2016"
wartość: 5000 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
WIELKOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI: Regaty o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
wartość: 7000 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
RAM-SERWIS SP. Z O.O.: naprawa laptopa Lenovo T430- zgłoszenie nr 119/16
wartość: 657,88 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
COMRES SZYMON CISZAK: naprawa drukarki laserowej HP Laser Jet 2420DN - zgłoszenie 109/16
wartość: 418,2 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
EPM SERWIS WOJCIECH SIKORSKI: dot. druku i kolportażu gazetki osiedlowej " Głos Rataj"
wartość: 23899,99 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
VIP CATERING URSZULA KACZMAREK, JANUSZ KACZMAREK S.C.: usługa cateringowa
wartość: 356010 PLN
2016-03-31 Urząd Miasta Poznania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU: dofinansowanie wizyty prof. Pavola Prokopa- dotacja dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
wartość: 4500 PLN
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Zakład Poligraficzny SPRINT:

Zakup biletow na linie turystyczne

wartość: 1599,00 PLN
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Presscom Sp. z o.o.:

Zakup książki "Studium wykonalności. Poradnik"

wartość: 128,00 PLN
-
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
NEXTBIKE POLSKA S.A.:

Uruchomienie i utrzymanie PRM

wartość: 4496703,44 PLN
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Fundacja Partnerzy dla Samorządu:

Studium Wykonalności

wartość: 102459,00 PLN
2016-03-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
osoba fizyczna:

Przygotowanie i wygłoszenie dzieła w postaci autorskiej prelekji.

wartość: 300 PLN
2016-03-31 Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
Kino Apollo sp. z o.o. Ratajczaka 18 Poznań:

wynajęcie sal kinowych na uroczystość "Mariany"

wartość: 4674,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Centrum Świadczeń
Carrefour Express:

Artykuły spożywcze.

wartość: 34,54 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Katarzyna M.:

Umowa zlecenie na zarządzanie klubem Nice Lady Fitness.

wartość: 13500,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INEA S. A.:

Umowa na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla O/Dyrekcja, O/OPR, O/Arena, O/Camping, O/Malta.

wartość: 37356,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Telestrada S. A.:

Umowa na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla O/Golęcin i O/MOS.

wartość: 4963,20 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INEA S. A.:

Umowa na świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stacjonarnego dostępu do Internetu w pomieszczeniach biurowych na basenie krytym Rataje.

wartość: 585,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Orange Polska S. A.:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii komórkowej.

wartość: 13117,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INEA S. A.:

Umowa na świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stacjonarnego dostępu do Interentu w pomieszczeniach biurowych POSiR na INEA Stadionie.

wartość: 3486,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
INEA S. A.:

Umowa na świadczenie usług stacjonarnego dostępu do Internetu dla O/Chwiałka, O/OPR, O/Arena, O/Malta.

wartość: 33600,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
AIRCITY Krzysztof Janukowicz:

Umowa na świadczenie usług stacjonarnego dostepu do Internetu dla O/Golęcin i O/ MOS.

wartość: 6301,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o. o.:

Umowa na przygotowanie i aranżację strefy VIP na MTP w związku z organizacją 9 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 17760,00 PLN
2016-03-31 Ogród Zoologiczny
RAWA INSTAL Rafał Michalak:

usuniecie awarii wodociągu przy stawie nr 1 oraz przy wolierze żółwi na terenie Starego ZOO.

wartość: 6679,69 PLN
2016-03-31 Ogród Zoologiczny
SIMPLEX Paweł Kasprzak:

opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Przebudowa tradycyjnego ogrodzenia na wybieg fosowy dla zwierząt kopytnych (SIK) na terenie Nowego ZOO

wartość: 4200,00 PLN
2016-03-31 Ogród Zoologiczny
PHU ART TOYS:

dzierżawa gruntu na terenie Nowego ZOO

wartość: 3690,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Barbara S.:

Umowa zlecenie na obsługę biura oraz startu i mety podczas 9 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 1400,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Joanna P.:

Umowa zlecenie na obsługę biura orazt startu i mety podczas 9 PKO Poznań Półmaraton.

wartość: 1400,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Centrum Świadczeń
Apex Clean:

sprzątanie powierzchni biurowej (dodatkowe dni)

wartość: 683,88 PLN
2016-03-31 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Iwona T.:

Umowa zlecenie na sprzatanie budynku i terenu Oddziału Chwiałka.

wartość: 6048,00 PLN
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o.:

Zamówienie autobusu MPK na targi Vivat Seniorzy

wartość: 1722,00 PLN
2016-03-31 Zarząd Transportu Miejskiego
Nextbike Polska Sp. z o.o.:

Dostarczenie i uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy

wartość: 13613209 PLN
2016-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
"Kerria" Piórkowski s.j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło:

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, korygujące i techniczne) w konarach drzew przyulicznych maista Poznania - drzewa przejęte w IV kwartale 2015 r. od Zarządu Zieleni Miejskiej - Część VI - północno - zachodnia część dzielnicy Jeżyce (355 szt. drzew - 1065 mb skrajni oraz podkrzesanie 24 drzew), zgodnie z aasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami.

wartość: 149034,00 PLN
2016-03-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Arkadiusz Jełowiecki:

Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji.

wartość: 300 PLN
2016-03-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
LM Przedsiębiorstwo Usługowe Maciej Lewandowicz:

Ogłoszenia prasowe

wartość: 3690,00 PLN
2016-03-31 Poznańskie Centrum Świadczeń
IKEA REATIAL Sp. z o.o:

kosze na odpady

wartość: 149,97 PLN
2016-03-31 Poznańskie Centrum Świadczeń
IKEA REATIAL Sp. z o.o:

Artykuły gospodarstwa domowego

wartość: 1075,51 PLN
2016-03-31 IV Liceum Ogólnokształcące im.Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
Izba Notarialna w Poznaniu:

najem sal lekcyjnych w terminach:08 i 09.04.2016; 22 i 23.04.2016; 13 i 14.05.2016; 20 i 21.05.2016; 03 i 04.05.2016; 17 i 18.06.2016

wartość: 3099,60 PLN
2016-03-31 Zakład Lasów Poznańskich
Pracownia Drogowa F.K.:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

wartość: 9840,00 PLN
2016-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
AUTO KOLOR Serwis Samochodowy, ul. Główna 45, 61-007 Poznań:

Naprawa samochodu Fiat Panda w zakresie wymiany łączników przedniego drążka stabilizatora.

wartość: 231,14 PLN
2016-03-31 Zarząd Dróg Miejskich
AUTO KOLOR Serwis Samochodowy, ul. Główna 45, 61-007 Poznań:

Naprawa samochodu Renault Trafic w zakresie: wymaina rolki napinającej, wymiana rolki prowadzącej, wymiana koła pasowego wału korbowego, wymiana czujnika połozenia wału korbowego, wymaina paska wielorowkowego, wymaina przednich okładzin hamulcowych.

wartość: 1853,40 PLN
2016-03-31 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
UNIKAT Sp. J.:

Meble biurowe

wartość: 1525,20 PLN
2016-03-31 Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Maria Lebioda:

Wykonanie autorskiego projektu warsztatów.

wartość: 300 PLN