Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2016-05-24 Usługi Komunalne
Cityboard Media Sp. z o.o. ul. Długa 29 00-238 Warszawa:

wynajęcie dwóch nośników reklamowych elewacji budynku przy ul. Libelta w Poznaniu

wartość: 6600 PLN
2016-05-23 Usługi Komunalne
AR Development Sp. z o.o. ul. A. Szamarzewskiego 17 60-514 Poznań:

wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia modernizacji budynku toalety publicznej zlokalizowanej na Rynku Wildeckim w Poznaniu

wartość: 8979 PLN
2016-05-23 Usługi Komunalne
PW Ogród Spółka z o.o. ul. Skórzewska 23 62-081 Wysogotowo:

inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie przeznaczonym na budowę nowego schroniska dla zwierząt w Poznaniu

wartość: 95940 PLN
2016-05-09 Usługi Komunalne
Biuro Techniczno - Handlowe os. Wichrowe Wzgórze 11/118 61-674 Poznań:

dostarczenie oraz montaż dwóch prefabrykowanych automatycznych toalet publicznych wraz z wykonaniem robót budowlanych

wartość: 324999,21 PLN
2016-05-01 Usługi Komunalne
Damian Sz.:

Prowadzenie nadzoru nad toaletą Zleceniodawcy na Starym Rynku

wartość: 1020 PLN
2016-04-29 Usługi Komunalne
Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. al. Karola Marcinkowskiego 11 61-827 Poznań:

odbiór padłych zwierząt z poznańskiego schroniska przy ul. Bukowskiej 266

wartość: 1700 PLN
2016-04-08 Usługi Komunalne
Invest - Eko S.C. ul. Galileusza 1A/4 60-159 Poznań:

udział w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy nowego schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu

wartość: 6150,00 PLN
2016-04-08 Usługi Komunalne
Conditio Zamówienia Publiczne os. Zwycięstwa 26/88 61-651 Poznań:

pełna obsługa zamówienia publicznego na: "Modernizację miejskiej toalety na Rynku Wildeckim w Poznaniu"

wartość: 2706,00 PLN
2016-04-04 Usługi Komunalne
Conditio Zamówienia Publiczne os. Zwycięstwa 26/88 61-651 Poznań:

pełna obsługa zamówienia publicznego na: "Dostawę i montaż trzech prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz z wykonaniem związanych z realizacją zamówienia robót budowlanych

wartość: 2706,00 PLN
2016-04-01 Usługi Komunalne
Damian Sz.:

Prowadzenie nadzoru nad toaletą Zleceniodawcy na Starym Rynku

wartość: 1140 PLN
2016-03-16 Usługi Komunalne
"Tridex-bis" Usługi Budowlane i Remontowe ul. Janiny Omańkowskiej 117B/2 60-465 Poznań:

remont stołówki w budynku biurowo-socjalnym w schronisku dla zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu

wartość: 7495,37 PLN
2016-03-07 Usługi Komunalne
SARIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa:

odbiór i unieszkodliwienie padłych i ubitych zwłok zwierząt z poznanskiego schroniska dla zwierząt przy ul. Bukowskiej266 

wartość: 16200 PLN
2016-03-01 Usługi Komunalne
Damian Sz.:

Prowadzenie nadzoru nad toaletą Zleceniodawcy na Starym Rynku

wartość: 444,00 PLN
2016-03-01 Usługi Komunalne
Zakład Usługowy Zachód Spółka ul. Robocza 40 61-517 Poznań:

wynajem trzech miejskich toalet publicznych

wartość: 900,00 PLN
2016-02-19 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. BAHATI S.C. ul. Poznańska 131/8 60-185 Skórzewo:

sterylizacja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2016-02-19 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Lecha 92A 61-297 Poznań:

sterylizacja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2016-02-19 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Kasprzaka 24 60-237 Poznań:

sterylizacja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2016-02-19 Usługi Komunalne
Gabinet Wet." ANIMAL" R.B. Przybylscy s.c. ul. Romana Drewsa 4E/40 61-612 Poznań:

sterylizacja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2016-02-19 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zw. M. Majka,R.Starczewski os. Wł. Jagiełły 33 60-694 Poznań:

sterylizacja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2016-02-19 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. "Na Polance" ul. Katowicka 11/U1-2 61-131 Poznań:

sterylizacja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2016-02-19 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Neo Vet ul. Głogowska 164/166 60-126:

sterylizacja dzikich kotów z terenu miasta Poznania

wartość: 100,000 PLN
2016-02-01 Usługi Komunalne
Damian Sz.:

Prowadzenie nadzoru nad toaletą na Starym Rynku w Poznaniu

wartość: 960 PLN
2016-01-19 Usługi Komunalne
Paulina K.:

pokrycie połowy opłaty z tytułu studiów z zakresu psychologii zwierząt

wartość: 2000,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt D. Bukowska ul. Pawłowskiego 2A 60-691 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet.D.Bukowska ul. Dojazd 30 60-631 Poznań:

elektroniczne znakowanie psów

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt ul. Grunwaldzka 248 60-168 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet." KOCIAK" ul. Chwaliszewo 12 61-104 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Piątkowska 15 60-648 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Klinika Wet. ul. Naramowicka 68 61-619 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 900,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Stefana Batorego 82N/6 60-687 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt z siedzibą w Kobylarni 9, 64-410 Sieraków:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. "Boliłapka" s.c. os. Czecha 104A 61-148 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Lęborska 47A 60-431 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet, os. Orła Białego 86 A 61-251 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. ul. Mołdawska 1 61-614 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet. Wet. os. Wichrowe Wzgórze paw. 104 61-640 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 900,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Kopanina 3 60-105 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Prywatny Punkt Wet. ul. Bławatkowa 2A 61-464 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. ul. Brzozowa 1 61-429 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 900,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Prywatna Praktyka We. ZOOMED ul. Meliorantów 3 60-447 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. os. Lecha 92A 61-297 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt s.c. ul. Grunwaldzka 248 60-166 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przedsiębiorstwo Prod.-Handlowo-Usługowe "MARDO" ul. Wiejska 15 62-580 Grodziec:

transport odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Schronisku dla zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu

wartość: 2500 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. "My Pet" Tomasz Nowak ul. Nowowiejskiego 8 63-600 Kępno:

elektroniczne znakowanie zwerząt

wartość: 900,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Specjalistyczna Przychodnia Wet. M. Bronicki ul. Zwierzyniecka 41 60-814 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. "Animal Center" K. Bolewska ul.A.E. Fieldorfa 1/3U 60-461 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica Wet.S.C. M. Wełniak, P. Krahel ul. Sołtysia 26 61-654 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Leszek Busłowicz B-Consaulting ul. Rubież 99 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. Piotr Dąbrowski ul. Zbąszyńska 26 60-359 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Lecznica dla Zwierząt Homeopatia A.M. Czerwiński ul. Wawrzyniaka 41 61-502 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. "Na Wildzie" Zuzanna Chrapkowska ul. Wierzbięcice 65 61-547 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. B. Wartecki, K. Śliwa s.c. ul. Nowowiejskiej 24|C 62-020 Swarzędz:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Usługi Wet. J. Woliński,P. Tobis s.c. ul. Leśna 36 64-530 Kaźmierz:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet." ANIMAL" R.B. Przybylscy s.c. ul. Romana Drewsa 4E/40 61-612 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Specjalistyczna Przychodnia Wet. Wojciech Marek ul. Zwierzyniecka 41 60-814 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. s.c.P.Antosik,K.Kaniewski os.Jagiellońskie 77 61-217 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Przychodnia Wet. "Na Polance"K. Marciniak ul. Katowicka 11/U1-2 61-131 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Andrzej Tecław Gabinet Wet. ul. Korczaka 14 62-052 Komorniki:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. M. Całujek ul. Kasprzaka 24 60-237 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
"Tridex-bis" Usługi Budowlane i Remontowe ul. Janiny Omańkowskiej 117B/2 60-465 Poznań:

remont szatni dla kobiet w budynku socjalno-birowym w schronisku dla zwierząt przy ul. Bukowskiej266

wartość: 22027,73 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Usługi Wet. Jakub Golec ul. Bnińska 40 61-023 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 750,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Centrum Zdrowia Małych Zw. M. Majka,R.Starczewski os. Wł. Jagiełły 33 60-694 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Praktyka Wet. A. Gole, M. Rybski ul .Grunwaldzka 125 60-313 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierzat

wartość: 375,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Klinika Wet. dr Grzegorz Wąsiatycz ul. Księcia Mieszka I 18 61-689 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 1500,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Piotr Winiecki ul. Mogileńska 4/9 61-052:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 900,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Anna Adamska ul. Łysogórska 18 61-225 Poznań:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 900,00 PLN
2016-01-04 Usługi Komunalne
Gabinet Wet. Juszczak i Gorzelańczyk ul. Witkiewicz 37 62-300 Września:

elektroniczne znakowanie zwierząt

wartość: 900,00 PLN