Umowa

Numer umowy 6/2018
Data zawarcia 2018-02-12
Okres
obowiązywania umowy
do 2020-02-12
Kontrahent INEA S.A.
Przedmiot

Umowa na usługi telekomunikacyjne dla CUW

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 16237,23 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-26 15:20:42.0