Umowa

Numer umowy 6/2021
Data zawarcia 2021-03-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
Przedmiot

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostki Miasta Poznania - CUW

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 739,85 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-04 10:16:12.0