Umowa

Numer umowy 7/2018
Data zawarcia 2018-02-12
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S. A.
Przedmiot

Umowa najmu powierzchni użytkowej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1 z dnia 27.06.2018 r.- zmiana powierzchni użytkowej
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 13168,53 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-09-27 08:54:22.0