Umowa

Numer umowy 9/2021
Data zawarcia 2021-04-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-04-15 do 2021-12-31
Kontrahent Globes Sp z o.o.
Przedmiot

Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1 - zmiana terminu przeglądów rocznych
Typ terminu na czas określony
Wartość 46140,07 PLN
Organizacja Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-20 12:33:19.0