Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2024-03-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański, 61-614 Poznań, ul. Mołdawska 29:

Umowa dotyczy wykonania pomiarów elektrycznych na terenie Domu Pomy Społecznej im. bł Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu. 

wartość: 1014,75 PLN
2024-03-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Żar - Plus" Piotr Nowaczyk ul. Szkolna 41 62-020 Swarzędz:

Umowa dotyczy wykonania przeglądu systemu oddymiania, systemu pzryzywowego, drzwi ppoż, gaśnic i hydrantów w DPS. 

wartość: 3114,36 PLN
2024-01-22 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań, ul. Solna 21:

usługa polega na przeprowadzeniu badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

wartość: 7472,00 PLN
2024-01-15 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
"WINDA" S.j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

usługa przeglądu i konserwacji dźwigu osobowego w DPS

wartość: 4795,20 PLN
2024-01-12 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Rosmedica sp. z o.o. Piotr Rosiński:

usługa dostarczania leków dla Mieszkanek DPS

wartość: 15000,00 PLN
2024-01-12 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pralnia Luboń Sp. z o.o. Sp. K.:

usługa prania bielizny pościelowei i innych rzeczy dla DPS

wartość: 14000,00 PLN
2024-01-12 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
IKARIA Sp. z o.o.:

zakup 9 licencji oprogramowania antywirusowego do kumputerów DPS

wartość: 614,52 PLN
2024-01-10 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
P.H.U. ULTEX Mariusz Talarski:

usługa odbioru i wywozu odpadów medycznych z DPS

wartość: 1000,00 PLN
2024-01-05 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Garmond Press S.A.:

us?uga dostaczanie prasy dla mieszkanek DPS

wartość: 1866,52 PLN
2024-01-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PPHU "CITO" SP Z O.O. 61-441 POZNAŃ, UL. 28 CZERWCA 1956 390E:

Porozumienie o współpracy na dostawę środków pomocniczych dla Mieszkanek Domu Pomcy Społecznej w Poznaniu 

wartość: 0,00 PLN
2023-12-29 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Orange Polska S.A.:

usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny)

wartość: 884,16 PLN
2023-12-29 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
INEA Sp. z o.o.:

świadczenie usług telekomunikacyjnych (internaet i TV)

wartość: 1608,00 PLN
2023-12-27 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Yazamco Poland Sp.z o.o.:

wynajem dystrybutora wody

wartość: 1608,84 PLN
2023-12-14 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Gastro Irena Dzwonnik-Krystman:

usługa polegająca za przygotowaniu i dostawie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS

wartość: 400953,00 PLN
2023-12-11 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Gastro Irena Dzwonnik-Krystman:

usługa polegająca za przygotowaniu i dostawie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS

wartość: 7668,50 PLN
2023-12-11 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zakład remontowo-budowlany Kazimierz Jeleniewicz:

prace malarskie wraz z wymianą wykładziny w pralni DPS

wartość: 9061,23 PLN
2023-11-29 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Gastro Irena Dzwonnik-Krystman:

usługa polegająca za przygotowaniu i dostawie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS

wartość: 10955,00 PLN
2023-10-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Frans Cars Sp.z o.o.:

sprzedaż i dostarczenie samochodu marki FORD model Transit Custom MCA Kobi z windą dla osób niepełnosprawnych

wartość: 267900,00 PLN
2023-10-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Piotr Wolski.com:

obsługa techniczna strony internetowej DPS

wartość: 1500 PLN
2023-09-25 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w łazienkach w piwnicy DPS

wartość: 800,00 PLN
2023-09-25 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zakład remontowo-budowlany Kazimierz Jeleniewicz:

wymiana w łazienkach piwnic DPS brodzików i wanien z dostosowaniem do os. z niepełnosprawnościami

wartość: 33696,00 PLN
2023-09-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład WOD.KAN. I C.O. RADEX:

prace remontowe pionu centralnego ogrzewania

wartość: 9353,80 PLN
2023-06-15 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Usługi Pomiarowe Dariusz Barański:

sprawdzenie poprawności działania sytemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, badanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego, badanie rezystancji obwodów w pralni, kotłowni, kuchni podręcznej na II p., kuchni  

podręcznej na III p w DPS

wartość: 922,50 PLN
2023-06-15 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
EKO – SERWIS Sp.j.:

wykonanie przeglądu kotłowni w DPS

wartość: 2214,00 PLN
2023-06-15 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ŻAR plus" Piotr Nowaczyk:

przegląd systemu oddymiania, systemu przyzywowego, gasnic, hydrantów i drzwi ppoż oraz systemu detekcji gazu w budynku DPS

wartość: 4036,86 PLN
2023-06-15 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zakład Elektronicznych Systemów Grzegorz Józefowski:

wykonanie przeglądu automatycznej sygnalizacji pożarowej w DPS

wartość: 1426,80 PLN
2023-05-16 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński Poznań, ul. Palacza 99:

Przednmiotem umowy jest wykonanie kontroli okresowej rocznej budynku Domu Pomcy Społecznej przy ul. Niedziałokowskiego 22 w Poznaniu.

wartość: 1353,00 PLN
2023-04-11 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PRO-INWEST Marcin Sokołowski:

sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego dot. remontu łazienek w DPS

wartość: 1230 PLN
2023-03-27 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Globes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 60-193 Poznań, ul. Wieczorynki 10:

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej im bł. Edminda Bojanowskiego w Poznaniu

wartość: 493,99 PLN
2023-03-10 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zakład gazowo-kominiarski EM-GAZ Sebastian Kowalski 40-018 Katowice, ul. Graniczna 61/1:

Przedmiotem umowy jest wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przedowód kominowych wraz z usługą czyszczenia dla Domu Pomocy Społecznej im bł Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu. 

wartość: 2000,00 PLN
2023-01-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Catering Spec Dieta Emilia Pustelnik Nowicka 61-315 Poznań, ul. Ostrowska 322:

Przedmiotem umowy jest usługa polegajaca na przygotowaniu i dostawie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS

wartość: 239022,00 PLN
2023-01-05 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pralnia Luboń Sp. z o.o. Sp. K, 62-030 Luboń, ul. Szkolna 1B:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług prania bielizny poscielowej dla DPS

wartość: 12000,00 PLN
2023-01-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
WINDA Sp. j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej z siedzibą w Poznaniu, os Orła Białego 3:

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług konserwacji dźwigu dla DPS

wartość: 4406,40 PLN
2023-01-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
P.H.U.T ULTEX Mariusz Talarski , 62-031 Luboń ul. Drzymały 6:

Przedmiotem umowy jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z DPS 

wartość: 1200,00 PLN
2023-01-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Rosmedica Sp. z o.o. 62-020 Swarzędz os Dąbrowszczaków 26:

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie leków do siedziby DPS 

wartość: 15000,00 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
"Garmond Press" S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 3:

Przedmiotem umowy jest dostarczanie tytułów prasowych dla DPS

wartość: 1573,12 PLN
2023-01-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Ikaria Sp. z o.o. Sp.k. 94-251 Łódź , ul. Omłotowa 12/14:

Przedmiotem umowy jest zakup lincencji opragramowania  antywirusowego dla DPS

wartość: 464,94 PLN
2023-01-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PPHU "CITO" SP Z O.O. 61-441 POZNAŃ, UL. 28 CZERWCA 1956 390E:

Porozumienie o współpracy na dostawę środków pomocniczych dla Mieszkanek Domu Pomcy Społecznej w Poznaniu 

wartość: 0 PLN
2022-12-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
INEA Sp. z o.o. Przeźmierowo, Wysogotowo ul. Wierzbowa 84:

usługi dostarczenia sygnału telewizyjnego oraz internetu

wartość: 1600,68 PLN
2022-12-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ Poznań, ul. Solna 21:

świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników DPS

wartość: 2472,00 PLN
2022-12-13 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński Poznań, ul. Palacza 99:

nadzór inwestorski nad robotami w sztni dla pracowników DPS

wartość: 500,00 PLN
2022-12-13 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Wielkopolska Grupa Usługowa Spółka Z.O.O. Spółka Komandytowa Poznań, ul. Stefana Żeromskiego 9:

remont szatni w budynku DPS

wartość: 79600,00 PLN
2022-12-12 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Usługowy Zakład WOD.KAN.I C.O. RADEX Radosław Matysik Siedlec, ul. Dojazdowa 6:

wykonanie usługi wymiany ogdowietrznoków w pokojach na IIIp. w budynku DPS

wartość: 2181,60 PLN
2022-12-05 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PEPE Pałgan Piotr Poznań, ul. Wyspiańskiego 20/6:

wykonanie połączeń wyrównawczych w kotłowni DPS

wartość: 2268,00 PLN
2022-11-07 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zakład Elektronicznych Systemów Grzegorz Józefowski:

podłączenie sterowania urzadzeniem dźwigowym do systemu ppoż oraz czyszczenie czujek dymu i ciepła w budynku DPS 

wartość: 2700,00 PLN
2022-10-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński Poznań, ul. Palacza 99:

nadzór iwestorski nad robotami budowlanymi dot. odgrzybiania ścian w piwnicy i kotłowni DPS

wartość: 450,00 PLN
2022-10-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o.. Sp. k. Poznań, ul. Dąbrowskiego 138/3:

wykonanie prac remontowych polegajacych na odgrzybianoiu części ścian piwnicznych i kotłowni w budynku DPS

wartość: 36359,69 PLN
2022-09-28 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ITTI Sp. zo.o.:

dostawa systemu rejestru leków wraz z licencją bezterminową i niewyłączną dla DPS

wartość: 4858,50 PLN
2022-09-26 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PRO-INWEST Marcin Sokołowski Swarzędz, ul. Grudzińskiego 18/41:

sporządzenie kosztorysu oraz przedmiaru robót dotyczącego prac remontowych odgrzybianie piwnic i kotłowni w DPS

wartość: 984,00 PLN
2022-05-12 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp z o.o.:

Modernizacja windy towarowo-osobowej w budynku DPS

wartość: 283068,00 PLN
2022-05-09 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
EKO-SERWIS Maciej Kamiński, Piotr Kamiński, Roman Przybył, Przemysław Prymka Sp.Jawna:

Przegląd kotłowni gazowej 

wartość: 2214,00 PLN
2022-05-09 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Mistrz Kominiarski Modernizacja Kominów Leszek Falarz ul. Jadwigi Jędrzejowskiej 6 Tychy:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wraz z usługą czyszczenia

wartość: 1968,00 PLN
2022-03-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ŻAR plus" Piotr Nowaczyk:

prace zmierzajace do zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji drewnianej więźby dachowej DPS

wartość: 24570,00 PLN
2022-03-17 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Gastro Irena Krystman Dzwonnik:

przygotowanie i dostawa całodziennego wyzywienia dla mieszkańców DPS

wartość: 305322,50 PLN
2022-03-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
JCS s.c. Agata Kwaśnik, Joanna Zawodna-Pietrzak:

prowadzenie szkoleń okresowych w zakresie BHP

wartość: 660,00 PLN
2022-03-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zakład Elektronicznych Systemów Grzegorz Józefowski:

przegląd automatycznej sygnalizacji pożarowej

wartość: 1217,70 PLN
2022-03-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ŻAR plus" Piotr Nowaczyk:

przegląd systemu oddymiania i systemu przyzywowego

wartość: 1980,30 PLN
2022-03-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
IZPOL Izabella Płotkowiak:

Wykonanie okresowego rocznego przeglądu gaśnic i hydrantów

wartość: 461,00 PLN
2022-03-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
NZOZ MEDYCYNA PRACY ZDROWIE S.C.:

świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy

wartość: 2142,00 PLN
2022-02-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Usługi pomiarowe Dariusz Barański:

wykonanie pomiarów elektrycznych na terenie DPS

wartość: 750,00 PLN
2022-01-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
IKARIA Sp. z o.o.:

sprzedaż licencji oprogramowania antywirusowego do komputerów DPS

wartość: 332,10 PLN
2022-01-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Piotr Wolski.com:

obsługa techniczna strony internenowej www.dpspoznan.pl

wartość: 2952 PLN
2021-12-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ORANGE POLSKA S.A.:

usługi telekomunikacyjne dla DPS

wartość: 839,88 PLN
2021-12-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Catering Spec-dieta Emilia Pustelnik-Nowicka:

dostarczanie całodzienego wyżywienia dla mieszkanek DPS

wartość: 39235 PLN
2021-12-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Rosmedica Sp. z o.o. Apteka Centrum Leków:

sukcesywna dostawa leków i innych artykułów medycznych do DPS

wartość: 10000 PLN
2021-12-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Mariusz Talarski ULTEX:

usługa wywozu odpadów medycznych z DPS

wartość: 1200 PLN
2021-12-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pralnia Luboń:

Usługa prania bielizny pościelowej DPS

wartość: 8000 PLN
2021-12-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
WINDA SPÓŁKA JAWNA:

konserwacja dżwigów w budynku DPS

wartość: 5896,80 PLN
2021-12-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Garmond Press S.A.:

dostarczanie prasy do DPS

wartość: 1279,44 PLN
2021-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
INEA S.A.:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telewizja+internet)

wartość: 1157,88 PLN
2021-12-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Franciszek Minga usługi ogólnobudowlane:

Usługa polegająca na zabezpieczeniu balkonu siatką

wartość: 3690 PLN
2021-12-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. Sp.k.:

Roboty budowlane polegające na remoncie łazienki dla pracowników na II piętrze DPS

wartość: 12238,19 PLN
2021-09-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w czasie remontu i modernizacji części mieszkalnej budynku DPS

wartość: 1850,00 PLN
2021-09-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 138/3, 60-577 Poznań:

umowa dotyczy remontu i modernizacji części pomieszczeń II i III piętro w budynku Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu

wartość: 263934,11 PLN
2021-09-10 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Nowy Styl Sp. z.o.o., ul. Kazimierza Pużaka 49 39-400 Krosno:

umowa darowizny dotyczy przekazania  mebli biurowych 

wartość: 4947,68 PLN
2021-08-09 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
MINSTONE sp. z o.o., ul. sosnowa 2, 62-330 Zasutowo:

umowa dotyczy opracowania projektu modernizacji windy towarowo osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu.

wartość: 19499,19 PLN
2021-07-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
JCS s.c. z siedzibą w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej 519 E, lok.12:

umowa dotytczy świadczennie usług prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu BHP

wartość: 450 PLN
2021-07-12 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pani Wiktoria Podbylska zam. Komorniki, ul. Wąska 14/11:

przedmiotem umowy jest stacja parowa TEFAL. 

wartość: 350 PLN
2021-06-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Mistrz Kominiarski Modernizacja Kominów Leszek Falarz ul. Jadwigi Jędrzejowskiej 6 Tychy:

umowa dotyczy przeglądów i kontroli szczelności urządzeń i instalcji gazowych z wykonaniem usług kominiarskich 

wartość: 1869,60 PLN
2021-05-07 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
"IZOPOL" Izabela Płotkowiak ul. Lukrecjusza 21 60-461 Poznań,:

umowa dotyczy wykonania okresowego przeglądu gaśnic i hydrantów oraz wykonanie próby ciśnieniowej węży hydrantowych w budynku DPS

wartość: 178,00 PLN
2021-03-26 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PRO-INWEST Marcin Sokołowski ul. Grudzińskiego 18/41 Swarzędz:

Umowa dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na realizację prac remontowo- modernizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu

wartość: 4305,00 PLN
2021-02-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
IKARIA Sp. z o.o.:

sprzedaż licencji oprogramowania antywirusowego 

wartość: 177,12 PLN
2021-02-12 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Piotr Wolski.com:

obsługa techniczna strony DPS

wartość: 2706,00 PLN
2021-02-11 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
MARTNA CATERING Sp. z o.o.:

przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS

wartość: 200001,20 PLN
2020-12-22 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
POSUM:

świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

wartość: 1592 PLN
2020-12-22 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
INEA S.A.:

świadczenie usług telekomunikacyjnych i dodatkowych dostępu do sieci internetowych

wartość: 5792,40 PLN
2020-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Garmond Press S.A.:

dostarczanie tytułów prasowych dla DPS

wartość: 1170,84 PLN
2020-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ORANGE POLSKA S.A.:

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

wartość: 970,00 PLN
2020-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Rosmedica Sp. z o.o. Apteka Centrum Leków:

dostawa leków i innych art. medycznych dla DPS

wartość: 10000 PLN
2020-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
WINDA SPÓŁKA JAWNA:

ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACJI DWÓCH DŹWIGÓW

wartość: 5443,20 PLN
2020-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pralnia Luboń:

świadczenie usług prania bielizny pościelowej i innych rzeczy dla DPS

wartość: 8000 PLN
2020-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Mariusz Talarski ULTEX:

odbiór przedmiotowych odpadów medycznych i przeterminowanych leków z DPS

wartość: 1000 PLN
2020-12-17 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Fundacja VERITAS:

laptop lenovo dla mieszkanek - darowizna

wartość: 0,00 PLN
2020-11-05 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Piotr Wolski.com:

zaprojektowanie, wykonanie, publikacja strony internetowej DPS

wartość: 3075,00 PLN
2020-11-05 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

pełnienie nadzoru budowlanego dotyczącego modernizacji ściany szczytowej budynku DPS

wartość: 615 PLN
2020-11-05 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Franciszek Minga usługi ogólnobudowlane:

modernizacja elewacji ściany szczytowej budynku DPS

wartość: 14228,64 PLN
2020-10-28 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ADBUSZ Lech Buszkiewicz:

wykonanie usług elektrycznych na terenie DPS

wartość: 8659,20 PLN
2020-07-10 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Fundacja BEZLIK:

Projekt "Kronika wspomnień" podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników DPS

wartość: 0,00 PLN
2020-07-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PRO-INWEST Marcin Sokołowski ul. Grudzińskiego 18/41 Swarzędz:

Umowa dotyczy świadczenia usługi związanej ze sporządzaniem kosztorysu naprawczo - remontowego. 

wartość: 3075,00 PLN
2020-06-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Stworzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO:

realizacja projektu "Zwierzaki prawdziwymi przyjaciółmi Seniorów w Wielkopolsce"

wartość: 1000 PLN