Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2019-01-07 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Nadzory i Kostorysowanie Zdzisław Kaczmarek:

Wykonanie kontroli stanu technicznego budynku DPS

wartość: 1230 PLN
2019-01-07 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Poznaniu:

Usługa pzreglądu i kontroli szczelności urzadzeń i instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wraz z wykonaniem usług kominiarskich w budynku DPS

wartość: 2214,00 PLN
2019-01-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "ŻAR plus" Piotr Nowaczyk:

Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów w DPS

wartość: 257,07 PLN
2019-01-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
HLS Marek Niedziałkowski:

Zorganiozowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP dla pracowników DPS

wartość: 210,00 PLN
2019-01-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pralnia Luboń Sp.z o.o., Spółka K.:

Świadczenie usług prania bielizny poscielowej i innych rzeczy dla DPS

wartość: 8800 PLN
2018-12-31 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Gastro Irena Dzwonnik - Krystman:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS ul. Niedziałkowskiego 22

wartość: 227322,00 PLN
2018-12-20 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
"WINDA" sp. J.Zakład Elektromechaniki Dźwigowej Zbigniew Gromadzki:

Usługi konserwacji dwóch dźwigów DPS

wartość: 5040,00 PLN
2018-01-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PZU ZDROWIE Spółka Akcyjna:

usługi z zakresu medycyny pracy

wartość: 8000 PLN
2018-01-10 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Rosmedica, Sp. z o.o.:

sukcesywna dostawa leków i innych artykułów medycznych

wartość: 10000,00 PLN
2018-01-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PHUT "ULTEX" Mariusz Talarski:

zebranie i transport do miejsca unieszkodliwienia odpadów medycznych

wartość: 800,00 PLN
2018-01-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Agnieszka Krusznik "Luxus Home":

świadczenie stałej obsługi serwisowej urządzeń kotłowni

wartość: 3240,00 PLN
2017-12-27 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Orange Polska S.A.:

usługi telekomunikacyjne

wartość: 959,40 PLN
2017-12-22 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Aquanet S.A.:

usługa dostawy wody i odprowadzania ścieków

wartość: 28000,00 PLN
2017-12-20 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
"Garmond Press" S.A.:

systematyczne dostarczanie tytułów prasowych

wartość: 1515,66 PLN
2017-12-19 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
INEA S.A.:

usługa dostępu do sieci internet oraz telewizji kablowej

wartość: 5792,40 PLN
2017-12-19 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Aquanet S.A.:

odprowadzanie wód opadowych

wartość: 1000,00 PLN
2017-12-19 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pralnia Luboń,Sp. z o.o., Sp. K:

usługa prania bielizny pościelowej

wartość: 8000,00 PLN
2017-12-15 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Winda, Sp. j.:

usługi konserwacji dźwigów

wartość: 4800,00 PLN
2017-12-14 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Catering Spec-Dieta Emilia Pustelnik - Nowicka:

przygotowywanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 35 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej

wartość: 82291,65 PLN
2017-11-16 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
IC SOLUTIONS Sp. z o.o.:

zakup oprogramowania do elektronicznego dokumentowania realizacji uisług - długopisu cyfrowego

wartość: 114999,99 PLN
2017-10-23 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
DELTOM, Sp. z o.o.:

dostawa sprzętu pielęgnacyjno - rehabilitacyjnego

wartość: 42000,00 PLN
2017-08-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Biuro Obsługi Technicznej i BHP Jan Piwiński:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

wartość: 5043,00 PLN
2017-08-01 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
"Marcin Korbik Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELEKTROMAR":

dostoswanie budynku Domu Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego do wymogów przeciwpożarowych

wartość: 330226,46 PLN
2017-06-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Darusz Garus "EUROMED":

dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

wartość: 24420,00 PLN
2017-05-31 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
INEA S.A.:

usługa dostępu do sieci internet oraz  do telewizji kablowej

wartość: 5792,40 PLN
2017-05-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Adwokat Michał Grochowiak - Kancelaria Adwokacka:

usługa przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wartość: 2460,00 PLN
2017-04-24 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Ratownik.IT Robert Czarnecki:

utrzymanie infrastruktury informatycznej domu Pomocy Społecznej

wartość: 1000,00 PLN
2017-02-02 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Aquanet S.A.:

usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków

wartość: 26000,00 PLN
2017-01-27 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Święty Wojciech Dom Medialny, Sp. z o.o.:

darowizna kwoty pieniężnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej

wartość: 24500,00 PLN
2017-01-18 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Mariusz Talarski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe "ULTEX":

świadczenie usług zbierania i transportowania do miejsca unieszkodliwienia odpadów medycznych

wartość: 800,00 PLN
2016-12-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Agnieszka Kruszik "Luxus Home":

świadczenie stałej obsługi serwisowej urządzeń kotłowni

wartość: 3240,00 PLN
2016-12-30 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Rosmedica Sp. z o.o.:

Umowa dotyczy dostawy leków i innych art. medycznych

wartość: 6500 PLN
2016-12-29 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
PZU ZDROWIE Spółka Akcyjna:

Umowa dotyczy świadczenie usług medycznych - medycyna pracy

wartość: 1200 PLN
2016-12-28 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Catering Spec - Dieta Emilia Pustelnik-Nowicka:

Umowa na przygotowywanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 35 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej

wartość: 152022,50 PLN
2016-12-21 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Orange Polska S.A.:

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny

wartość: 1461,24 PLN
2016-12-20 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Pralnia Luboń Sp. z o.o. Sp. k.:

Umowa na świadczenie usług prania bielizny pościelowej i innych rzeczy dla Domu Pomocy Społecznej

wartość: 7000 PLN
2016-12-16 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Winda Sp. j. Zakład Elektromechaniki Dźwigowej:

Umowa na świadczenie usług konserwacji dwóch dźwigów

wartość: 4800 PLN
2016-12-06 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Aquanet S.A.:

Umowa o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej

wartość: 1136,52 PLN
2016-10-25 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zland Spółka z o.o.:

Umowa naświadczenie usługi hostingu

wartość: 36,90 PLN
2016-08-04 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Zland Sp. z o.o.:

Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

wartość: 4305,00 PLN
2016-07-27 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Fabryka Zabezpieczeń Sp. z o.o.:

Projekt dostosowania budynku DPS do potrzeb ppoż.

wartość: 15977,70 PLN
2016-04-11 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Aliantech Maciej Henkel:

Poprawa systemu przyzywowego

wartość: 54570,05 PLN
2016-02-15 Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Wolters Kluwer S.A.:

Umowa aktualizacyjna programu płace, kadry, finanse.

wartość: 8352,00 PLN