Umowa

Numer umowy D.333-13/19
Data zawarcia 2019-01-02
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-01-02 do 2019-12-31
Kontrahent HLS Marek Niedziałkowski
Przedmiot

Zorganiozowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie BHP dla pracowników DPS

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie zmiana kwoty umowy i liczby uczestników szkolenia
Typ terminu na czas określony
Wartość 210,00 PLN
Organizacja Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-15 13:04:21.0