Umowa

Numer umowy D.333-6/16
Data zawarcia 2016-12-06
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-12-31
Kontrahent Aquanet S.A.
Przedmiot

Umowa o odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1136,52 PLN
Organizacja Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-12-29 11:39:26.0