Umowa

Numer umowy D.333-15/2021
Data zawarcia 2020-12-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent Mariusz Talarski ULTEX
Przedmiot

odbiór przedmiotowych odpadów medycznych i przeterminowanych leków z DPS

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1000 PLN
Organizacja Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-14 10:41:29.0