Umowa

Numer umowy D.333-22/2020
Data zawarcia 2020-12-22
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent POSUM
Przedmiot

świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1592 PLN
Organizacja Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-14 10:55:46.0