Umowa

Numer umowy D.333-5/2022
Data zawarcia 2022-03-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-03-01 do 2022-12-31
Kontrahent IZPOL Izabella Płotkowiak
Przedmiot

Wykonanie okresowego rocznego przeglądu gaśnic i hydrantów

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 461,00 PLN
Organizacja Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-04-19 13:42:25.0