Rejestr umów

Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).

Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

Wyszukiwanie
Data zawarcia Jednostka Opis
2018-09-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
LIbrus sp z o.o.:

wdrożenie użytowanie aplikacji e-Sekretariat

wartość: 1300 PLN
2018-09-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Robican s.c.:

Dzierżawa kopiarki

wartość: 0,04 PLN
2018-09-01 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
TMP s.c:

Ochrona danych osobowych

wartość: 430,50 PLN
2015-04-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Eden Springs Sp. z o.o.:

Dostawa Wody EDEN Pakiet 10A

wartość: 139,00 PLN
2012-10-22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Robican s.c.:

Dzierżawa kopiarki

wartość: 0,04 PLN
1997-09-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Biuro Ochrony SEZAM:

Ochrona obiektu

wartość: 123 PLN