Umowa

Numer umowy brak
Data zawarcia 2019-05-31
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-06-01 do 2021-05-31
Kontrahent Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.; ul. Sulańska 11; 62-510 Konin
Przedmiot

odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 14000,00 PLN
Organizacja Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-31 09:07:36.0