Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-02-102/19
Data zawarcia 2019-12-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-16 do 2019-12-27
Kontrahent VMG Print Sp. z o.o.
Przedmiot

produkcja i dostawa spersonalizowanych teczek

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 5280 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-28 11:41:08.0