Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-02-105/19
Data zawarcia 2019-12-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Kontrahent Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Przedmiot

polisa ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 29427,31 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-28 11:44:26.0