Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-02-86/19
Data zawarcia 2019-11-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-01 do 2020-12-31
Kontrahent Enea S.A.
Przedmiot

sprzedaż energii elektrycznej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 324000 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-28 11:28:59.0