Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-14/20
Data zawarcia 2020-01-27
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-27 do 2020-02-29
Kontrahent Osoba fizyczna
Przedmiot

translacja na język angielski tekstów do wystawy czasowej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1801,00 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-10 14:19:41.0