Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-326/19
Data zawarcia 2019-11-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-04 do 2019-12-31
Kontrahent Firma Corporate Filip Marek
Przedmiot

Umowa najmu lokalu na potrzeby realizacji zdjęć filmowych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1500 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 12:17:47.0