Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-334/19
Data zawarcia 2019-11-08
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-08 do 2019-12-16
Kontrahent Osoba fizyczna
Przedmiot

Projekt graficzny kart do nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 5000 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 12:50:25.0