Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-341/19
Data zawarcia 2019-11-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-13 do 2019-11-18
Kontrahent osoba fizyczna
Przedmiot

cyfrowy projekt tablicy informacyjno - promocyjnej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1000 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-01-28 11:58:14.0