Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-342/19
Data zawarcia 2019-11-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-13 do 2019-12-16
Kontrahent Osoba fizyczna
Przedmiot

Korekta językowa tekstów.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1
Typ terminu na czas określony
Wartość 1240 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 13:07:08.0