Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-355/19
Data zawarcia 2019-11-19
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-11-19 do 2019-12-16
Kontrahent Osoba fizyczna
Przedmiot

Przygotowanie, wygłoszenie i napisanie referatu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1
Typ terminu na czas określony
Wartość 750 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 14:38:47.0