Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-380/19
Data zawarcia 2019-12-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-09 do 2019-12-16
Kontrahent Osoba fizyczna
Przedmiot

Autorskie scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 800 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 16:14:23.0