Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-1-386/19
Data zawarcia 2019-12-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-03 do 2019-12-16
Kontrahent Libra-Print Daniel Puławski
Przedmiot

Druk materiałów promocyjnych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1
Typ terminu na czas określony
Wartość 17812,8 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-20 16:19:10.0