Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-2-59/19
Data zawarcia 2019-09-03
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-09-03 do 2019-11-30
Kontrahent PB SIGNUM DEVELOPMENT Sp.z o.o.
Przedmiot

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacyjnej.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 30200 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 11:22:50.0