Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-2-88/19
Data zawarcia 2019-12-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-09 do 2019-12-20
Kontrahent AL.-MAX Piotr Niedziela
Przedmiot

Dostawa i montaż automatyki drzwi rozwieralnych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 50845 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-19 09:32:41.0