Umowa

Numer umowy CTK.GK/116-2-93/19
Data zawarcia 2019-12-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2019-12-09 do 2019-12-27
Kontrahent IMERCON Sp. z o.o.
Przedmiot

Opracowanie koncepcji funkconalno - technicznej modernizacji węzłów sanitarnych.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 20000 PLN
Organizacja Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-12-19 09:45:21.0