Umowa

Numer umowy GN-IV.7013.3.2019 ANEKS 6
Data zawarcia 2021-07-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-07-21 do 2021-07-22
Kontrahent JACK-BUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
Przedmiot Aneks nr 6 - Budowa kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnymi sanitariatami, miejscami parkingowymi i infrastrukturą techniczną oraz uslug związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w Poznaniu przy ul. Przy Lotnisku - umowa realizowana przez PIM sp. o.o. w ramach wskazania do realizacji nr GN-IV.7013.3.2019 Fn 5794. - zwiększenie kwoty należności
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie aneks do umowy nr GN-IV.7013.3.2019
Typ terminu na czas określony
Wartość 500658,76 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-20 16:05:28.0