Umowa

Numer umowy GN-XXII.6820.1.74.2018
Data zawarcia 2022-11-18
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-09 do 2022-12-31
Kontrahent ADAM CISZEWSKI NOTARIUSZ
Przedmiot Wydanie wypisu aktu poświadczenia dzedziczenia po zmarłym, Repertorium A. nr 4711/2021
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 14,76 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0