Umowa

Numer umowy IT.III.344.1.202.2023
Data zawarcia 2023-09-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2023-09-12 do 2023-09-30
Kontrahent Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Przedmiot

Wypis i wyrys 61/12/41/3, 41/4

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 0 PLN
Organizacja Zarząd Dróg Miejskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-19 12:42:06.0