Umowa

Numer umowy IT.III.344.155.2023
Data zawarcia 2023-09-11
Okres
obowiązywania umowy
od 2023-09-11 do 2023-10-30
Kontrahent Usługi geodezyjne Zdzisław Krawczyk
Przedmiot

38/14/519, 520, 521, 522, 523, 524

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1476,00 PLN
Organizacja Zarząd Dróg Miejskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-19 12:50:32.0