Umowa

Numer umowy IT.VI.342.107.2021
Data zawarcia 2021-07-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-07-16 do 2021-08-13
Kontrahent Biuro opinii technicznych i wyceny nieruchomości Husiar – Walczak Maciej Husiar
Przedmiot

Sporządzenie operatu szacunkowego  09/24/19/3 - art. 98 ugn

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 961,00 PLN
Organizacja Zarząd Dróg Miejskich

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 08:48:34.0