Umowa

Numer umowy KOS-IX.272.4.2021
Data zawarcia 2021-04-06
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH I MELIORACYJNYCH
Przedmiot "Gospodarka wodna i ochrona wód - konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych - konserwacja budowli hydrotechnicznych podlegających nadzorowi Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego".
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu -
Wartość 78983,66 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-14 16:05:48.0