Umowa

Numer umowy KPRM-I.042.3.2.11.2022_A1
Data zawarcia 2022-11-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-16 do 2023-12-31
Kontrahent OGRÓD-PROJEKT ALDONA SZKUDLAREK LIPOWY
Przedmiot Aneks numer 1 do umowy wykonania nasdadzeń drzew i krzewówna działkach w obrębie Główna wraz z ich pielęgnacją.
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie aneks do umowy nr
Typ terminu na czas określony
Wartość 0 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0