Umowa

Numer umowy KPRM-III.526.2.2021
Data zawarcia 2021-07-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-07-21 do 2021-10-15
Kontrahent STOWARZYSZENIE EDUKACJI I ODTWÓRSTA HISTORYCZNEGO AUREA TEMPORA
Przedmiot Umowa o realizację zadania publicznego Dni Twierdzy Poznań 2021 na grodzie poznańskim.
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 5000 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:05:29.0