Umowa

Numer umowy KPRM-VI.042.16.2020
Data zawarcia 2020-05-05
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-05-05 do 2021-07-26
Kontrahent PRONEX PIOTR KRAKOWSKI
Przedmiot Zapewnienie infolinii i help=desku dla uczestników projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" oraz świadczenie usług w zakresie napraw serwisowych i pogwarancyjnych zestawów komputerowych uzyczanych uczestnikom.
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 141750 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-01 16:21:15.0