Umowa

Numer umowy OR-VI.2403.1.195.2015
Data zawarcia 2015-06-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2015-06-22 do 2015-06-24
Kontrahent POLSKI KOMITET NARODOWY MIĘDZYNARODOWEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW (ICOMOS)
Przedmiot udział p. Joanny Bielawskiej-Pałczyńśkiej w konferencji pt. "Heritage in transformation. Ochrona dziedzictwa w XXI wieku - problemy, wyzwania, prognozy"
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 100 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:27:15.0