Umowa

Numer umowy OR-VI.2403.1.464.2022
Data zawarcia 2022-11-21
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-12-09 do 2022-12-09
Kontrahent FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY ZIELONA GÓRA
Przedmiot szkolenie pracownika Ko - Samorządowe prawo pracy. Od naboru do nawiązania stisunku pracy.
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 359 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0