Umowa

Numer umowy OUR-VI.2512.1.133.2022
Data zawarcia 2022-11-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-15 do 2022-11-30
Kontrahent KUBIX KRZYSZTOF PORZUCEK
Przedmiot naprawy wod-kan w budynku UM Poznania przy ul.Libelta 16/20 i ul.Gronowej 22ab
Rodzaj umowy zamówienia
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 5994,31 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0