Umowa

Numer umowy PC?-VI.1210.4.2020
Data zawarcia 2020-01-09
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-09 do 2020-01-24
Kontrahent VERTE Katarzyna Bielecka
Przedmiot

szkolenie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie null
Typ terminu na czas okre?lony
Wartość 960 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Świadczeń

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-20 08:51:41.0