Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-1-102/21
Data zawarcia 2021-06-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-06-23 do 2021-09-30
Kontrahent AMS S.A.
Przedmiot

kampania reklamowa

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 62016,60 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-02 12:41:57.0