Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-1-34/21
Data zawarcia 2021-04-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-04-23 do 2021-05-31
Kontrahent Osoba fizyczna
Przedmiot

adjustacja i korekta pisemna tekstów

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1450,00 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-08 13:44:24.0