Umowa

Numer umowy PCD.GK/116-2-26/21
Data zawarcia 2021-03-23
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-04-01 do 2022-03-31
Kontrahent Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
Przedmiot

usługa symetrycznego dostępu do sieci internet

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 640,00 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-30 13:21:13.0